Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 • Doba hotelowa w Pastelowych Apartamentach trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00
 • Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać osobie opiekującej się obiektem lub pod numerem kontaktowym 602 290 190 do godziny 10.00.
 • Apartamenty udostępniane są po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty za pobyt.
 • Przekazanie apartamentu oraz kluczy odbywa się w obecności pracownika oraz wiąże się akceptacją regulaminu obowiązującego w Pastelowych Apartamentach.
 • Wymeldowanie i zwrot kluczy odbywa się w obecności pracownika.

 

II. Zasady bezpieczeństwa

 1. We wszystkich pokojach i ogólnie dostępnych miejscach w Pastelowych Apartamentach obowiązuje zakaz palenia. Karą za to naruszenie jest opłata w wysokości 500 zł.
 2. Dla bezpieczeństwa naszych Gości obiekt jest monitorowany.

III. Cisza nocna

 1. Dziękujemy za zachowanie ciszy po godzinie 22.00 do godziny 7.00 rano.
 2. Osoby odwiedzające Gości wynajmujących Apartament mogą przebywać w Apartamencie w godzinach od 7:00 do 22:00. (Nie więcej niż 4 Gości z zewnątrz). Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 7:00 wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona stwierdzi szczególną uciążliwości wykroczenia dla innych gości, ma on/ona prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 3. Informujemy, iż w Pastelowych Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez towarzyskich, zakłócających ciszę nocną oraz mogących zakłócić spokojny wypoczynek innych gości. W przypadku złamania tego zakazu, najemca zostanie obciążony karą w wysokości 2 000 zł.

IV. Odpowiedzialność za szkody

 1. Informujemy, iż Goście Pastelowych Apartamentów ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy, zwierzęcia, które jest pod jego opieką lub z winy odwiedzających go osób.
 • Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
 • Gość ponosi również koszty dodatkowego sprzątania apartamentu w kwocie 200 zł, jeżeli wymaga on szczególnego nakładu pracy w doprowadzeniu do porządku.
 • Gość ponosi również koszty zagubienia, stłuczenia lub zepsucia przedmiotów, które Pastelowe Apartamenty udostępniają Gościom (kwota uzależniona od wielkości strat).

Będziemy wdzięczni za powiadomienie pracownika o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Osoby odwiedzające Gości wynajmujących Apartament mogą przebywać w Apartamencie w godzinach od 7:00 do 22:00. (Nie więcej niż 4 Gości z zewnątrz). Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 7:00 wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona stwierdzi szczególną uciążliwości wykroczenia dla innych gości, ma on/ona prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 2. Informujemy, iż w Pastelowych Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez towarzyskich, zakłócających ciszę nocną oraz mogących zakłócić spokojny wypoczynek innych gości. W przypadku złamania tego zakazu, najemca zostanie obciążony karą w wysokości 2 000 zł.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182) przez Apartamenty Pastelowe Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją rezerwacji Apartamentu. Administratorem danych są Apartamenty Pastelowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Rezerwującemu jest wiadome, że przysługuje mu prawo wglądu do jego danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

Życzymy przyjemnego pobytu.

Pastelowe Apartamenty

 

KONTAKT

Apartamenty Pastelowe
ul. Mikołaja Kopernika 2 61-880 Poznań
Tel: +48 602 290 190
E-mail: apartamenty.pastelowe.poznan@gmail.com

DANE DO FAKTURY/ADRES DO KORESPONDENCJI
Apartamenty Pastelowe Sp. z o.o. ul. Libelta 26/6 61-707 Poznań
NIP 783 176 16 04,
Numer konta bankowego PKO Oddział 5 w Poznaniu,
92 1020 4027 0000 1202 1418 3471